Arıtılmamış suda bulunma ihtimali daha fazla olan bakteri, virüs ve parazitler, sağlığımız için büyük tehdit oluşturmaktadır. Su ile bulaşan hastalıklar diğer hastalıklara göre daha kolay bulaşabilmektedir. İlk bakışta bu hastalıklar…