Güncel kaynaklar 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş nesli Z kuşağı olarak sınıflandırıyor. Y ve Z kuşağı birbirlerine tarih olarak yakın görünseler de hızlı gelişen iş dünyasından beklentileri söz konusu olduğunda…