Gizlilik ve Veri Politikası

QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti. (“Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK”)’na uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıdaki yer alan kapsam ve şartlarla işlemekteyiz.

Bu Politika ile, bu web sitesi yoluyla veya herhangi bir mobil site, uygulamaveya bu Politikaya bağlı olan diğer interaktif özellikler (“Site”) aracılığıyla toplanan her türlü Kişisel Veri için geçerlidir.

Şirketimiz, Bağımsız Satış Temsilcilerine (“Bağımsız Temsilci” veya “Üye”) ürünlerini satma hakkını vermektedir. Bağımsız Temsilciler, Şirketimiz tarafından istihdam edilmemektedir. Şirketimiz, pazarlama amaçlarına yönelik olması dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin Bağımsız Temsilciler tarafından toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesini kontrol etmemekle birlikte bu hususlarda sorumlu veya yükümlü değildir.

Web sitemizde Sosyal Medya Özellikleri ve Widget’lar veya sitemizde çalışan etkileşimli mini programlar bulunmaktadır. Bu özellikler, sitemizde hangi sayfayı/sayfaları ziyaret ettiğinizi, IP adresinizi toplayabilir ve ilgili özelliğin düzgün çalışmasını sağlamak için bazı çerezler ayarlayabilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Widget’ları üçüncü bir tarafça veya doğrudan web sitemizden sağlanmaktadır. Bu özelliklerle etkileşimleriniz, bu hizmeti sağlayan şirketin gizlilik politikasına tabidir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ YÖNTEMLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi,blog sayfaları, sosyal medya, mobil uygulama, elektronik posta gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir.Şirketimizin hizmetlerine ve ürünlerine olan ilginiz veya ürünlerden faydalanmanız, Şirketimize Bağımsız Temsilci olmak üzere başvurmanız veya Bağımsız Temsilci olmanız nedeniyle bize temin etmiş olduğunuz ve/veya güncellenebilen, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) işlenebilmektedir:

 • İsim, soy isim, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan diğer kimlik verileriniz,
 • Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • İnternet sitemizi, blog sayfalarımızı ve sair dijital yayın araçlarımızı kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
 • Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri, organizasyonlarımız çerçevesinde edindiğimiz görsel ve işitsel verileriniz,
 • Şirketimizin Bağımsız Temsilcisi olmanız halinde, isim, soy isim, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan diğer kimlik verileriniz banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz, iletişim verileriniz,
 • Sözleşmenin ifası ve/veya mal/hizmet tedarik faaliyetleri kapsamında banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz, imza sirküleri ve imza veriniz,
 • Şirketimiz’in çalışanı olmanız halinde ya da Şirketimiz ile iş ortaklığı halindeki bir işveren bünyesinde çalışmanız halinde; eğitim verileriniz, iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz, işe yatkınlığınız ve performansınıza dair verileriniz; sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası ve finansmanına ilişkin verileriniz; Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; TCKN, vize/pasaport verileriniz;taşıt veriniz ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet akdiniz kapsamında işlenebilecek diğer kişisel verileriniz,

Şirketimiz veya diğer servis sağlayıcılarının Şirketimiz internet sitesini kullanımınıza ilişkin olarak toplayabileceği kişisel olmayan veriler ile temsilci/üye hesap numaraları ile ilişkilendirilebilir. Şirketimiz iş modelini değerlendirmek ve geliştirmek için ve diğer dahili analitik amaçlar doğrultusunda sitenin üyeler tarafından kullanımının analiz edilmesi gibi gerekçelerle bu kişisel verileri kullanabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir;

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üyelik/alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili üyelerimiz/müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize/üyelerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin/üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin/üyelerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkındabilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri/Üye memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi/Üyelerimizi tanıyabilmek ve müşteri/Üye çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Ürünler, hizmetler, programlar ve tekliflerle ilgili bilgileri e-posta, SMS, telefon veya posta ile bildirmek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize/Üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi/Üyelerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri/üye soru, talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve yanıt verebilmek,
 • Çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılmak ve bu aktiviteleri yönetmeyi sağlamak için,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Siteyi ve/veya mobil uygulamayı kullanmak ya da site ve/veya mobil uygulama üzerinden diğer kişilerle iletişime ve etkileşime geçilmesini sağlamak,
 • Şirketimize Bağımsız Temsilci olarak üye olabilmeniz adına kayıtlı bir Bağımsız Temsilcimiz tarafından referans gösterilebilmeniz için,
 • Şirketimiz tarafından veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirme, internet sitesini zenginleştirme, hizmetleri iyileştirme, kullanım eğilimlerini belirleme ve promosyon kampanyalarının etkinliğini tespit etme gibi dahili ticari amaçlar için.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’da belirtilen amaçlarla; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımızyurt içi/yurt dışı kuruluşlar/iş ortaklarımız,Bağımsız Temsilcilerimiz ve diğer gerçek ve/veya tüzel 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir.

 

İNTERNET SİTEMİZ ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

www.qnetturkiye.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.qnetturkiye.com.tr sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.qnetturkiye.com.tr sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

 

İNTERNET SİTEMİZ ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANMAKTADIR?

www.qnetturkiye.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Şirketimizin yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve QNET Türkiye standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ?

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU TUTULDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRSİNİZ?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimiz’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin/üyelerimizin Şirketimiz’e doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİMİZ NELERDİR?

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
e) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
f) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
g) 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
h) (c) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
i) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buradan ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İNTERNET SİTELERİ

www.qnetturkiye.com.tr internet sitesi ve mobil uygulama,diğer servis sağlayıcıların yönettiği internet siteleri ile bağlantı kurabilir. Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir. Siteye bir bağlantının dahil edilmesi, bağlantı kurulan sitenin Şirketimiz tarafından yürütüldüğü anlamına gelmemektedir.

Şirketimiz’in Bağımsız Temsilcileri, kendi internet siteleri, mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları ve sair araçlar üzerinden işledikleri verilerden münferiden sorumludur.

 

TERCİH

Şirketimiz’inpazarlama ve/veya tanıtım tekliflerini içeren e-posta almak istemiyorsanız, Sitede yer alan “İletişim” bölümünü kullanarak talebinizi Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

 

BU GİZLİLİK BEYANINA YÖNELİK GÜNCELLEMELER

Şirketimiz gerektiğinde bu Politika’da değişiklik yapabilir. Bu Politika’nın en son güncellendiği tarihi görmek için bu sayfanın en üstünde bulunan “SON GÜNCELLEME” açıklamasına bakınız. Bu Politika’da yapılan değişiklikler, gözden geçirilmiş Politika’nınişbu sitenin duyurular sayfasında yayınlandığı tarihte tüm ilgililer bakımından geçerli olacaktır.

 

SORUMSUZLUK

Şirketimiz web sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz‘den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafındangörülmez ve kaydedilmez).

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üyelerin/müşterilerimizin web sitemizden veya web sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından üyeler/müşteriler sorumludurlar.

Üyelerin/müşterilerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Web sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketimiz, işbu Politika ile ilgili görüşlerinizi öğrenmekten memnuniyet duyar. Şirketimizin bu Politika’da yer alan kurallara uymadığını düşünüyorsanız, lütfen web sitesi yöneticisi ile iletişime geçin. Sorunu derhal belirlemek ve çözmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Şirketimizle her zaman aşağıdaki iletişim kanalları ile iletişime geçebilirsiniz.

 

QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Limited Şirketi

Büyükdere Cad. Likör Fabrikası
Sok. Akabe İş Merkezi No: 78 / 80-11 Kat:2
Mecidiyeköy/ Şişli/ İstanbul

Tel: + 90 212 356 56 76
Fax: + 90 212 356 56 51
E-posta:[email protected]

(Soru ve görüşlerinizi Müşteri Destek Grubumuza iletebilirsiniz)

Mersis Numarası: 0-6310-5720-2400011
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:[email protected]

Skip to content